پس از پرداخت اکنون خرید کنید بعداً پرداخت کنید

همیشه بدون بهره.

مشارکت K9 Mask® و Afterpay

Afterpay به شما امکان می دهد محصولات K9 Mask® را خریداری کنید اما هزینه خرید بیش از 4 پرداخت مساوی را پرداخت کنید. بدون علاقه رایگان.


4 پرداخت آسان

هزینه خرید خود را در چهار قسط بدون بهره پرداخت کنید (هر دو هفته یک بار پرداخت می شود).

هیچ چیز اضافی برای پرداخت

همیشه سود را صفر کنید ، هرگز هزینه اضافی را هنگام پرداخت به موقع پرداخت نکنید. 

تصویب فوری

بدون فرم طولانی (بله!) اگر بلافاصله تأیید شوید یا خیر ، می دانید که سفارش شما طبق معمول ارسال می شود. 


شما می توانید هنگام خرید در صفحه پرداخت ، از "Afterpay" برای خرید K9 Mask® خود استفاده کنید.

K9 Mask® خرید رنگ سفارشی با پس پرداخت ماسک فیلتر هوا K9 Mask® برای خرید سگ با پس پرداخت