کارآموزی و مشاغل

K9 Mask® توسط کارآموز کارآموزی Good Air Team

ما به دنبال کارآموزان دوستدار سگ هستیم تا به تیم K9 Mask® خود بپیوندیم. اگر مشتاق یادگیری و رشد با تیم Good Air هستید تا صاحبان حیوانات خانگی را با راه حل های آلودگی هوا توانمند سازید ، به ما اطلاع دهید.

ما فرصت های کارآموزی را برای افرادی که این مهارت ها را می آموزند فراهم می کنیم:

  • بازار یابی (Marketing)
  • بازاریابی رسانه های اجتماعی
  • طراحی گرافیک
  • ساماندهی

داوطلبان کارآموز باید رزومه خود را با معرفی اولیه به آدرس Info @ GoodAirTeam.com ارسال کنند.